Fishing – How one can use Small freshwater shrimp-Fishing Bait -Tôm Đồng -Mồi câu cá

Deal Score0
Deal Score0Fishing expertise
Small freshwater shrimp
This isn’t additional massive shrimp, all freshwater fish at all times hunted this shrimp
Shrimp fishermen are utilizing this as the perfect bait once they wish to catch any fish what
Recent Shrimp
Useless Shrimp
Rotten Shrimp
Are in good situation and at all times catch fish. This Shrimp are used because the worms.

Tôm Đồng
Loài tôm này không lớn thêm , mọi loài cá nước ngọt luôn săn bắt chúng
Ngư dân luôn dùng tôm này như một con mồi tốt nhất khi họ muốn bắt bất kỳ cá gì
Tôm tươi sống
Tôm đã chết
Tôm đã ươn , thối
Đều dùng tốt và luôn bắt được cá . Tôm nhỏ được dùng như những con giun.

Shrimp Master
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Keeping Shrimp
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart